Co je nového?

Přehled cen realizace projektů

Dali jsme dohromady přehled všech projektů z uplynulých ročníků. Najdete tak pohromadě, kdy byly zrealizovány a také srovnání odhadu ceny podle autora, po technické analýze a nakonec skutečných nákladů. Všechny názvy projektů jsou doplněny prokliknutelným odkazem přímo na daný projekt, v něm naleznete bližší informace a případn i fotografie.

Průběh zajištění realizace projektů 2016

Č. Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora  částka po technické analýze skutečné náklady
1 VÍCE KOŠU  V ČÁSTI BĚLSKÝ LES  Dubina a Bělský Les D2 realizováno 03/2017 84 000 24 500 10 123
2 AGILITY PARK Dubina a Bělský Les D4 realizováno 5/2018 111 838 374 838 341 220
3 20 SENIOR LINEK PRO OSAMĚLÉ SENIORY Dubina a Bělský Les D5 realizováno průběžně 2017 120 000 120 000 120 000
4 DŘEVĚNÁ VĚZ PRO DĚTI- realizace sloučena s projektem Prostor pro všechny Dubina a Bělský Les D8 realizováno 11/2019 30 658 67 500 1 696 000
5 ZPŘÍSTUPNĚNÍ A DOVYBAVENÍ OPLOCENÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ  Dubina a Bělský Les D1 realizováno 06/2017 42 000 87 700 96 558
6 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MALUCHY  Dubina a Bělský Les D3 realizováno 316 220 387 536 518 953
7 HŘIŠTĚ PRO SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ  Hrabůvka H5 realizováno 01/2018 1 039 257 1 039 257 1 039 757
8 20 SENIOR LINEK PRO OSAMĚLÉ SENIORY Hrabůvka H11 realizováno průběžně 2017 120 000 120 000 120 000
9 LAVIČKA BEZ OPĚRADLA NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Hrabůvka H6 realizováno 03/2017 1 920 17 800 7 300
10 VÝBĚH PRO MLÁĎÁTKA ANEB: A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT Hrabůvka H8 realizováno 06/2018 59 520 59 520 141 390
11 FITNESS ZÓNA UL. PROSTKOVICKÁ Výškovice V10 realizováno 12/2018 357 000 357 500 421 922
12 MRAVENIŠTĚ U SÍDLIŠTĚ Výškovice V7 realizováno 09/2018 616 824 616 824 1 429 597
13 MINIHŘIŠTĚ PRO DĚTI  Výškovice V1 realizováno 08/2018 77 882 77 882 170 148
14 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (PAVLOVOVA) Zábřeh Z6 realizováno 10/2018 739 491 881 500 1 300 752
15 3X BEZPĚČNĚJI PŘES VOLGOGRADKSOU Zábřeh Z4   177 436 350 000  
16 20 SENIOR LINEK PRO OSAMĚLÉ SENIORY  Zábřeh Z12 realizováno průběžně 2017 120 000 120 000 120 000
17 MALÉ MÍSTO REALAXACE  Zábřeh Z8 realizováno 07/2017 14 000 18 000 9 929

Průběh zajištění realizace projektů r. 2017

Č. Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 ZAHRADNÍ ALTÁN Dubina a Bělský Les D1 realizováno 06/2018 170 000 200 000 213 360
2 PROSTOR PRO VŠECHNY - realizace sloučena s projektem DŘEVÉNÁ VĚŽ PRO DÉTI Dubina a Bělský Les D2 realizováno 11/2019 348 754 563 754 1 699 000
3 KUK DO ZELENĚ A CÍTÍM SE SPOKOJENĚ Hrabůvka H3 realizováno 10/2018 151 050 115 000 117 601
4 3 BEACHVOLEJBALOVÁ HŘIŠTĚ Hrabůvka H7 realizováno 12/2019 1 300 000 1 300 000 3 389 000
5 PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ Hrabůvka H8 realizováno 4-05/2018 30 690 30 690 30 690
6 POHYB PRO DĚTI Hrabůvka H9 realizováno 07/2018 121 155 211 155 119 600
7 PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ Hrabůvka H10 realizováno 07/2018 71 755 101 755 87 700
8 NOVÉ SCHODY PRO POSTIŽENÉ Výškovice V1 realizováno 02/2019 125 000 450 000 161 312
9 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ V ALEJI Výškovice V3 realizováno 12/2018 20 000 60 000 88 204
10 OD HŘIŠTĚ K HŘIŠTI Výškovice V5 realizováno 130 000 170 000 129 685
11 HŘIŠTĚ V DOLÍKU Výškovice V6 realizováno 12/2019 380 000 634 000 924 000
12 BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLO Zábřeh Z2 realizováno 05/2018 1 500 - 4 980 4 500 4 500
13 VYBAVENÍ KLUBOVNY A PC UČEBNY KOMUNITNÍHO CENTRA PRO SENIORY Zábřeh Z3 realizováno 5/2018 184 700 184 700 184 700
14 RENOVACE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ  - ULICE JIŽNÍ Zábřeh Z4 realizováno 04/2019 271 860 321 060 580 921
15 NEZAPOMEŇME NA ZÁBŘEŽSKOU KAPLIČKU SVATÉHO JANA Zábřeh Z5 realizováno 06/2018 89 800 189 800 252 894
16 DRÁHA NA HRU PÉTANQUE Zábřeh Z6 realizováno 10/2018 10 000 154 000 153 790,51
17 POHODLÍ PRO SENIORY Zábřeh Z9 realizováno 8-9/2018, zatím bez výmalby 35 000 80 000 203 280
18 PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ Zábřeh Z10 realizováno 4-05/2018 30 690 30 690  30 690
19 DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI VE VĚKU 2- 8 LET Zábřeh Z14 realizováno 600 000 600 000  1 054 921
20 CESTA BEZPEČNÁ DĚTEM Zábřeh Z16 realizováno 10/2018 100 000 6 000 11 145

Průběh zajištění realizace projektů r. 2018

Č. Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU Hrabůvka H5 realizováno 11/2020 1 700 000 1 750 000

4 623 353

2 PRVNÍ PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ NA JIHU Zábřeh Z1 realizováno 09/2021 1 294 950 1 294 950 1 394 703
3 BEZPEČNĚ U MODRÉHO HŘIŠTĚ PRO DĚTI I CYKLISTY Dubina a Bělský Les D6 realizováno 13 300 112 000 40 614,06
4 PRIMA HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ HRY Výškovice V1 realizováno 650 000 650 000 1 690 000
5 VYBAVENÍ DŘEVAŘSKÉ DÍLNY PRO KLIENTY SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zábřeh H8 realizováno 05/2019 91 600 91 600 91 600
6 SÁŇKOVACÍ KOPEC  Zábřeh Z4 realizováno 12/2019 523 800 1 050 000 1 094 000
7

ČISTIČKY VZDUCHU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ZÁBŘEHU

Zábřeh Z7 realizováno od 6/2019 1 150 000 1 610 000 1 394 100
8 NAVRAŤME PO LETECH ZVONIČKU NA ZÁBŘEŽSKÝ HŘBITOV Zábřeh Z6 realizováno 77 000 77 000 81 070
9 V KAŽDÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH - WORKOUT HORYMÍROVA Zábřeh Z3 realizováno 05/2019 100 000 100 000 89 000
10 OPRAVA CHODNÍKU U ZŠ KOŠAŘE Dubina a Bělský Les D1 realizováno 90 000 90 000   228 998,55
11 ČISTÉ HŘIŠTĚ Dubina a Bělský Les D5 realizováno 02/2019 4 500 5 000  5 000
12 REVITALIZACE PROSTORU JUGOSLÁVSKÁ 26 Zábřeh Z16 realizováno   100 000    94 547

Průběh zajištění realizace projektů r. 2019 

Č.

Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 PŘÍRODNÍ ZAHRADA NEJEN PRO DÉTI Hrabůvka H1

realizováno 12/2020

1 749 466 1 749 700 1 503 785
2 LAVIČKY PRO HRABŮVKU Hrabůvka H2 realizováno 04/2020 66 200 66 200 64 865
3 HRAJEME SI NA TRÁVÉ

Dubina a Bělský Les

D1 realizováno 06/2020 729 000 729 000  
4 HRAVÁ CESTIČKA DO ŠKOLY A ŠKOLKY Zábřeh Z6   360 000 1 100 000  
5 SUCHOU NOHOU - BEZPEČNĚ A POHODLNĚ Výškovice V2   750 000 750 000  
6 POHYB DĚTEM - STOP TABLETŮM Zábřeh Z3 realizováno 2020 446  500 800 000 1 409 286
7

POJĎME VŠICHNI SPORTOVAT - REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ

Dubina D4 realizováno 06/2021 1 746 460 1 746 460 3 459 290
8 POSEDÍME, POKECÁME, ODPOČINEME Zábřeh Z11 realizováno 04/2020 30 000 30 000 21 708

Průběh zajištění realizace projektů r. 2020

Č.

Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 ZACHRAŇME JEDINÝ PRAMEN NA JIHU Zábřeh Z10 realizováno 06/2021 39 000 150 000 146 500
2 MEZIGENERAČNÍ HŘIŠTĚ Hrabůvka H7  realizováno 05/2022 1 754 334 2 500 000  2 749 954
3 „NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLKY NENUDÍ SE KLUCI HOLKY“

Dubina a Bělský Les

D2 realizováno 11/2021 500 000 1 200 000 835 107
4 PAMÁTNÍK LOKALEK V PISKAČACH Zábřeh Z6 realizováno 09/2021 52 000 52 000 58 416
5 PÍTKO Výškovice V11   347 160 100 000  
6 BOSÁ STEZKA Zábřeh V8 realizováno 09/2021 202 000 202 000 197 171
7

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KRESTHAJD

Hrabůvka H2  realizováno 04/2022 1 264 575 1 600 000 2 530  000 
8 PŘÍRODNÍ UČEBNA NA ZAHRADĚ MŠ U LESA Zábřeh Z1  realizováno 05/2022 340 360 450 000  659 954
9 CHODNÍKY - DO OBCHODŮ I NA PROCHÁZKY Zábřeh Z11 realizováno 05/2021 150 000 350 000 394 410
10 VRAŤME DĚTI ZPÁTKY NA HŘIŠTĚ Zábřeh Z9 realizováno 10/2021 1 700 601 2 200 000 2 212 512
11 RINGO OSTRAVA-JIH - „CENTRUM SPORTU PRO KAŽDÉHO“ Dubina a Bělský Les D8   650 000 850 000  
12 HŘIŠTĚ PLNÉ ZÁBAVY Výškovice V4 realizováno 07/2021 32 650 32 650 32 650
13 SVEJL, PRŮLEH ZPOMALUJÍCÍ EROZI A VYSUŠOVÁNÍ Výškovice V10 realizováno 07/2021 28 000 250 000 229 052
14 BUDKA NA KNIHY A ČASOPISY Dubina a Bělský Les D6 realizováno 03/2021 10 000 10 000 9 890
15 DOTÁHNI KOLEČKO Zábřeh Z7 realizováno 07/2021 30 000 35 000 35 000

Průběh zajištění realizace projektů r. 2021

Č.

Název Lokalita Zn. Realizace Náklady v Kč
odhad autora čáska po technické analýze skutečné náklady
1 PARK U SMYČKY TRAMVAJÍ Dubina a Bělský Les D5   232 150 1 000 000  
2 DĚTSKÝ PŘÍRODNÍ RÁJ Dubina a Bělský Les D3   909 390 1 500 000  
3 RELAX ZÓNA NA KRESTOVCE PRO VŠECHNY Hrabůvka H3   2 500 000 2 500 000  
4 VRAŤME DĚTI ZPÁTKY NA HŘIŠTĚ II. - MINIGOLFOVÝ A TRAMPOLÍNOVÝ SVĚT Zábřeh Z6   1 596 277 2 000 000  
5 HURÁ ZA ŠKOLU Výškovice V2   2 097 922 2 500 000  
6 VČELA MEDONOSNÁ A ČLOVĚK Hrabůvka H4   21 000 25 000  
7

JIH OŽIJE HUDBOU - FESTIVAL MÍSTNÍCH KAPEL A SOUBORŮ

Hrabůvka H8  realizováno 05/2022 300 000 300 000 312 000