Chci přihlásit návrh

Své nápady můžete přihlásit od 1. května do 30. června.

Potřebujete poradit, jak formulář vyplnit nebo zda je daná lokalita vhodná? Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou Terezou Kašingovou (tereza.kasingova@ovajih.cz, 720 952 981). Všechny důležité požadavky, které musí návrh splnit, najdete v zásadách devátého ročníku participativního rozpočtu.

  Při přípravě návrhu mějte na paměti, že to nejsou informace pouze směrem k úřadu, ale především poté k veřejnosti před hlasováním. Je proto důležité přiložit ilustrační obrázek, fotografii místa, nákres návrhu, mapu... prostě vše, co nejen nám na radnici, ale také dalším obyvatelům pomůže co nejlépe pochopit vaši představu. 

  Pokud je váš nápad investiční (navrhujete dětské hřiště, pískoviště, sportoviště...) nezapomeňte k plánovanému rozpočtu návrhu připočítat 5 % na jeho budoucí udržitelnost a případné opravy. Kdybyste si nevěděli rady s náklady na váš nápad, můžete využít i našeho rádce „Jak stanovit náklady na nápad?“. Najdete zde nejčastěji se objevující prvky a jejich cenu.

  K formuláři je také potřeba přiložit podpisový arch, kterým doložíte podporu návrhu dalšími 15 obyvateli. Zde si jej můžete stáhnout a vytisknout. K dispozici je také celý formulář k vytištění - prosíme však, chcete-li návrh vyplňovat elektronicky, využijte náš webový formulář. Nejen, že nám tím velmi usnadníte administraci celého návrhu, ale také šetříte životní prostředí, děkujeme!

  Navrhovatel

  Předpokládané náklady související s realizací návrhu

  Položka Popis Počet jednotek Jednotka
  (ks, m²…)
  Cena za jednotku
  (v Kč)
  Cena celkem
  (v Kč)
  Pokud je váš návrh investiční (hřiště, park apod.), je nutné započítat 5 % z celkových nákladů na udržitelnost návrhu.
  Celkové náklady související s realizací projektu

  Přiložené dokumenty
  povinné přílohy

  maximální velikost 2 MB

  maximální velikost 2 MB

  maximální velikost 2 MB

  Přiložené dokumenty
  nepovinné přílohy

  maximální velikost 2 MB / jeden soubor

  Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

  1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů") a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.
  2. Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu participativního rozpočtu pro rok 2024. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu participativního rozpočtu pro rok 2024.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.