Školní participativní rozpočet

Apple pencil rozšířily vybavení ZŠ Volgogradské

Na naší škole proběhl třetí ročník školního participativního rozpočtu, kde mají žáci možnost rozhodnout, jak naložíme s částkou 30 tisíc korun.

V tomto roce si žáci podali celkem čtyři návrhy, bohužel návrhy na virtuální realitu a školní kuchyňku jsme nemohli realizovat kvůli nedostatku financí. Žáci mohli hlasovat pro zbylé dva návrhy, a to Lupy a mikroskopy na první stupeň nebo Apple pencil. V letošním ročníku vyhráli Apple pencil a tak se o prázdninách učitelé seznamovali s technickou novinkou, aby ji mohli využít ve svých hodinách. Žáci jsou nadšení, že díky Apple pencil a Ipadům mohou doplňovat úkoly z učebnic, psát testy a dokonce si i hrát. Děkujeme všem za návrhy a následnou realizaci.

Zuzana Šenkeříková, koordinátorka projektu