Sousedství!!!

Nejčastější dotazy

Proč jen na Dubině, a ne v celém obvodě?

 • Právě Dubina je dnes z pohledu bydlení méně žádanou lokalitou, což způsobuje nejen pokles tržní hodnoty bytů, ale ztěžuje také jejich prodej za rozumnou cenu. Levnější nájemné má dopad na rezidenční nestabilitu a socioekonomické složení obyvatel, které dnes tvoří převážně senioři, rodiny samoživitelů nebo samoživitelek, finančně slabší rodiny nebo zástupci romské menšiny.
 • Projektový tým strávil několik dní v dané oblasti, kde se osobně zaměřoval na respondenty z různých sociálních i věkových skupin. Více o výsledcích dotazování se můžete dočíst ZDE.
 • Akce Sousedství je v roce 2022 vyhlášena jako pilotní ročník a pro odzkoušení fungování sousedských aktivit bylo z celé Ostravy vybráno právě sídliště Dubina. V případě úspěšné realizace pilotních projektů a zájmů občanů se předpokládá v dalších letech rozrůstání akce Sousedství do dalších částí Ostravy-Jihu i do dalších městských obvodů v Ostravě.

Proč tak málo peněz?

 • Vedle lokality pro pilotní odzkoušení byly vybrány takové typy aktivit, které lze nejjednodušeji a nejrychleji realizovat a které mohou přinést maximální zapojení místní veřejnosti – povedou ke zjednodušení komunitního života a podpoře pořádání komunitních aktivit. V případě úspěšné realizace pilotních projektů a zájmů občanů se předpokládá v dalších letech rozrůstání akce Sousedství do dalších částí Ostravy-Jihu i do dalších městských obvodů v Ostravě.

Proč si z dotace nemůžu pořídit alkohol?

 • Jde o rozhodnutí, které by mělo omezit možnost zneužití peněz poskytnutých především na sousedské aktivity, máme za to, že k pořádání společných akcí není zapotřebí popíjet alkohol.

Budu muset prokazovat, že na Dubině bydlím?

 • V žádosti je potřeba uvést adresu na Dubině, aktivity jsou na posílení sousedských vztahů, tedy lidí, kteří v místě fyzicky pobývají. Bydliště na Dubině ale nutně neznamená trvalý pobyt v tomto místě (adresu, kterou máte v občance).

Jakým způsobem zašlu na úřad fotodokumentaci a doklady po skončení akce?

 • Fotografie můžete poslat na email: tereza.kasingova@ovajih.cz nejpozději do dne, ve kterém bude předkládat finanční vypořádání dotace.
 • Vyúčtování akce bystě měli poskytovateli předložit nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení projektu. Vzhledem k potřebě doložení originálů účtenek a podpisu čestného prohlášení je nejlepší se zastavit osobně, samozřejmě je ale možné se domluvit s koordinátorkou.

Jak dlouho před plánovanou akcí musím požádat o finance?

 • V žádosti budete uvádět minimálně orientační datum konání akce. Zkuste mít žádost připravenou alespoň dva týdny dopředu, abychom stihli provést všechny administrativní úkony, případně ještě společně doladit některé nejasnosti.

Musím vědět datum akce, když žádám o finance?

 • V žádosti máme termín realizace, ale lze uvést delší časový úsek, jen je třeba ukončit projekt (doložit podklady a zaplatit) do 30. listopadu 2022.

Můžu si zažádat kdykoli, nebo jsou dány termíny?

 • Můžete zažádat kdykoliv, v roce 2022 je období od 13. června do 30. listopadu (do tohoto data však musí být vše vyúčtováno).