Sousedství!!!

Sousedský sportovní den

Sousedský sportovní den se uskutečnil podle plánu ve středu 28. září 2022 v odpoledních hodinách.

V rámci programu se konal turnaj dětí v šipkách. Soutěžící děti dostaly sladkou odměnu za předvedený sportovní výkon. Následovaly různé sportovní hry (skákání přes gumu, cvičení s kruhem…) a pouštění draků.

Na závěr se všichni sousedé sešli u společného grilování.