Školní participativní rozpočet

ZŠ Provaznická oživila tělocvičnu a doplnila knihovnu

zV měsíci říjnu měly děti ze ZŠ Provaznická velký úkol - společně navrhnout, jak nejlépe upotřebit 30 000 Kč, které poskytl zřizovatel. Zástupci školního parlamentu poctivě obešli všechny třídy a vysvětlili dětem, jak by takové návrhy měly vypadat. Ke konci října se tedy sešlo 15 návrhů, z nichž osm prošlo do dalšího kola. Některé návrhy, které byly vyřazeny, má škola v plánu uskutečnit v budoucnu. Další návrhy se vyskytovaly vícekrát, u jiných byla příliš velká finanční náročnost. 

Kampaně se nakonec zúčastnilo pět návrhů. Na konci října proběhlo online hlasování, kterého se zúčastnilo 191 žáků a s 60 % hlasů zvítězil návrh Oživení tělocvičny. Druhé místo pak obsadil návrh o rozšíření školní knihovny. Oba nápady byly ihned v listopadu realizovány a žáci si již mohou užívat nových knih nebo míčů v tělocvičně.

Veronika Pufflerová, koordinátorka školního pébéčka