Hrabůvka

Kuk do zeleně a cítím se spokojeně

Informace o projektu

Projekt byl zrealizován v říjnu 2018.

Anotace projektu

Úprava zeleně na veřejném prostranství. Celkem cca 23 m (2 pásy) 2 m širokých záhonů osázených pestrobarevnými trvalkami, které by uzavíraly z boku travnatý prostor za domy.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Předpokládám, že občané zde žijící budou mít radost, že v tak hlučné a prašné městské části bude vytvořen krásný koutek přírody u jejich domu. Potěší a možná udělá radost pohled na esteticky upravené prostranství s pestrobarevnými záhony květin, trvalek. Využití pro všech osm vchodů, občané bydlící v dané lokalitě.

Popis projektu

Návrh se týká úpravy zeleně, výsadby nových stromů. S ohledem na úzký pás traviny mezi domy, nám každý den občané vyšlapávají cestičku, která se stále rozšiřuje, ubírá na zelenosti, vzniká nevzhledný pás hnědé hlíny. Navrhujeme po obou stranách ozdobné záhony a palisády.