Zábřeh

Navraťme po letech zvoničku na zábřežský hřbitov!

Informace o projektu

Anotace projektu

Na zábřežském hřbitově stála zvonička, která sloužila při procesích a pohřbech. Na konci 20. století zanikla, proto autor předkládá návrh na její obnovení, čímž by byl opět dotvořen areál pohřebiště.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Zvonička by byla využívána při církevních procesích a obřadech na hřbitově.

Popis projektu

Zábřežský hřbitov byl založen v roce 1888. Několikrát byl rozšiřován. V roce 1908 byl obehnán výrazným plotem podle návrhu zdejšího stavitele Josefa Navrátila, který navrhl také objekt průčelní kaple a márnice. Tyto stavby prošly v minulých letech generální rekonstrukcí. Na hřbitově se nacházela také prostá dřevěná zvonice, která sloužila při procesích a pohřbech. Je spjatá především s rodinou Černockou, která se starala o vyzvánění. Dnes po zvonici zbylo pouhé torzo, uhnilý kus železa a kousek trámu. Návrh počítá s obnovením dřevěné zvoničky, která by opět dotvořila přirozený areál pohřebiště, jehož vzhled je v poslední době zvelebován.

Zvonice by měla mít podobu, která je zobrazena na webových stránkách:

http://sruby-hurych.cz/srubovy...

Na základě rozhovoru s výrobcem této zvonice a zvonu byly stanoveny běžné ceny výroby, mírně nadsazeny. Do obvodu by přijela hotová zvonice, včetně kotvení, pouze by se musela usadit do betonového základu.