Zábřeh

Čističky vzduchu do mateřských škol

Anotace projektu

Čističky vzduchu do mateřských škol - čistý vzduch pro naše nejmenší.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Čističky vzduchu navrhuji umístit do všech tříd v mateřských školkách v městské části Zábřeh. Budou tedy sloužit všem dětem navštěvujícím MŠ v této části Ostravy-Jihu. Dle výpočtu celkové kapacity tříd ve všech mateřských školkách v městské části Zábřeh se jedná až o 1.250 dětí ročně, kterým by čističky vzduchu ve školkách sloužily. Čističky vzduchu by se měly užívat celoročně, ovšem jejich hlavní přínos by byl zejména v zimním období, kdy, z důvodu smogových situací, děti v některých dnech nemají možnost pobývat venku a jsou celý den ve třídách.

Popis projektu

Skutečnost, že Ostrava stále patří k místům s nejhorším ovzduším v celé Evropě, zůstává i nadále smutným faktem. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava). V zimních měsících dochází často k výskytu nepříznivých imisních situací. Dle názoru odborné veřejnosti, pokud je vzduch v místě bydliště nějak znečištěný, je jakékoliv zlepšení jeho kvality pro dítě přínosem. Navíc starší a nemocní lidé a děti jsou na znečištění nejvíce citliví, přičemž negativní dopad na organismus se sčítá za celý život. Kromě toho v populaci žije nezanedbatelné množství dětí, které trpí alergiemi či astmatem. Proto navrhuji pořídit čističky vzduchu pro všechny třídy v MŠ v městské části Zábřeh. Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzduchu, který děti ve školkách dýchají. Vzhledem k tomu, že se jedná o čističky pro školky, měl by být ve filtračním spektru zahrnut zejména jemný prach, pyl, bakterie, viry, spóry plísní, kouřové částice, alergeny z roztočů, těkavé organické látky a formaldehydy a další. Klíčovým parametrem je zejména vzduchový výkon, neboť objem přefiltrovaného vzduchu za hodinu musí odpovídat objemu čištěných místností. Třídy ve školkách bývají velké 100-115 m² (dle zjištění dotazem v jedné z MŠ v Ostravě-Zábřehu a výpočtu dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., podle které na jedno dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m²). Při různých výškách stropu se tak může jednat o objem místnosti i přes 400 m³. Dalšími parametry, které by měly čističky splňovat, je nízká hlučnost a snadná obsluha a údržba. Vhodné by bylo také, pokud by čističky měly funkci UV sterilizace a ionizátoru produkujícího zdraví prospěšné záporné ionty. Dobré by bylo, pokud by školky spolu s čističkou obdržely i náhradní sady filtrů (v případě použití technologie s výměnou filtrů).