Zábřeh

Památník na náměstíčku

Anotace projektu

Nedaleko křižovatky Hulvácké ul. se nachází památník obětem války. Nejbližší okolí je přirozeným centrem této části obce. Památník je umístěn vedle malého parčíku a tvoří veřejné náměstíčko. V současné době je celý areál v žalostném stavu (zničené chodníky, výrazně poškozená plocha, na které je památník umístěn, dlouhodobě zanedbaná zeleň, nevhodně umístěna tel. budka, vandalské graffiti v bezprostřední blízkosti památníku). Celková rekonstrukce místa by důstojným způsobem přispěla k uctění památky hrdinů a esteticky pozvedla úroveň lokality.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Areál je veřejný prostor a bude přístupný všem návštěvníkům daného místa. Celkovou rekostrukcí pak přispěje ke zkvalitnění bydlení místních obyvatel a svým estetickým působením pak přispívá ke kultivaci společnosti.

Popis projektu

Jedná se o celkovou úpravu a estetizaci náměstíčka. V současné době je památník a přilehlé okolí nedůstojmým pietním místem, které nejen uráží oběti války ale také vypovídá o našem nezájmu o blízkou historii a vztahu k hrdinům. Mimo jiné se vzhledem k neutěšenému stavu místa stává lokalita, zvláště pak v letním období, místem páchání opakované protiprávní činnosti (konzumace alkoholu a jiných návykových látek, rušení nočního klidu, vandalství apod.). Svým stavem lokalita tak přímo vybízí k negelálnímu chování. Návrh koncepčně řeší celé místo (zatravnění, výsadbu okrasné zeleně a květin, rekonstrukci pochozí plochy a odstranění /odsunutí/ telefonní budky). Cílem projektu je „zkulturnění“ celého areálu, estetizace veřejného prostoru a následnou eliminace či změnšení protiprávního jednání osob v daném místě. Důležitým aspektem je pak důstojným způsobem udržovat a zachovat úctu našim hrdinům, našim předkům a obyvatelům obvodu.