Hrabůvka

Heřmánkovo hřiště

Anotace projektu

Vybudování dětského hřiště pro děti z MŠ I. Hermanna v Hrabůvce, kde jsou čtyři třídy, dvě speciální pro děti s vadami zraku. V této školce již mnoho let chybí školní hřiště a děti si nemají kde hrát, jelikož ani v blízkém okolí není vhodné hřiště pro takto malé děti. Čas určený k pobytu venku tráví procházkami mezi panelovými domy.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Toto hřiště bude využíváno od jara do podzimu. V odpoledních hodinách by mohlo být přístupno veřejnosti s malými dětmi, kterých je v místní části spousta. Také by mohlo být otevřeno během prázdninového provozu školky.

Popis projektu

Vybudování školního hřiště v místě původního, dlouhodobě nefunkčního a poničeného. Mělo by obsahovat klouzačky, houpadla, kolotoč, herní sestavu a prvky pro podporu zraku. Toto hřiště by mělo umožnit dětem s vadami zraku i těm zdravým pobyt na jejich školní zahradě, kde by si mohli bezpečně hrát a nemuseli by trávit čas procházkami kolem cest a mezi domy. V okolních školkách jsou hřiště opravována nebo aspoň obsahují herní prvky. Tato školka je mnoho let v tomto směru opomíjena.