Hrabůvka

„Přírodní zahrada nejen pro děti“

Informace o projektu

Přírodní zahrada byla hotová už na konci roku 2020, její předání jsme ale nechali až na hezčí počasí a také do doby zelených stromů. Zahradu jsme proto oficiálně předali do užívání až v červnu 2021, to ale nebránilo jejímu předchozímu užívání dětmi. Škola zde uskutečňuje například pracovní výchovu, veřejnost si tady pak může užít příjemné odpoledne v krásném prostředí. Přijďte prozkoumat Přírodní zahradu na Provaznické a posedět venku na čerstvém vzduchu!

----------

----------------------------------------------------------------

Na základě konzultace s paní projektantkou jsme se dohodli, že z původního návrhu odstraníme herní prvky - cena za realizaci by totiž překročila původně odhadovanou výši rozpočtu. Stále však zůstane naplněn hlavní smysl projektu, a to vybudování přírodní zahrady.

Anotace projektu

Části zahrady: 1 - Motýlí stezka, 2 - Hmatový chodník, 3 - Hrací prvky pro děti, 4 - Bylinná stezka, 5 - Ptačí stezka, 6 - Vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny a ovoce, 7 - Venkovní učebna

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hlavním smyslem návrhu tohoto projektu je vytvoření klidové přírodní zóny především pro obyvatele Hrabůvky, kde se mohou potkávat všechny generace - děti, rodiče i prarodiče. Základní škola v ul. Provaznická disponuje vhodným prostorem – zelenou zahradou přímo uprostřed bytových domů. Tento prostor vybízí k využití zeleně a herních prvků pro obyvatele okolních bytových domů zejména v odpoledních a podvečerních hodinách především v době otevřeného hřiště pro veřejnost. Naopak v dopoledních hodinách je zahrada určena pro žáky a učitele této základní školy.

Popis projektu

Projekt „Přírodní zahrady nejen pro děti“ má snahu vtáhnout děti i dospělé do přírody přímo uprostřed města, a to v části Ostrava-Hrabůvka. Jednotlivé části (či stezky) mají navrženy nejen odpočinkové prvky pro využití volného času, ale většinou i prvky s edukativním charakterem. Součástí jednotlivých stezek je i umístění informativních tabulí vždy k danému tématu, a to pro zvýšení vědomostí dětí hravou formou.

Jako hlavní jsou vybrána témata související s podporou přírody ve městě – podpora a poznání života ptáků, motýlů (jako druhého nejvýznamnějšího opylovače v přírodě) a užitečného hmyzu. Další části jsou věnovány smyslovému prožitku – vůním (bylinková část), chutím (vyvýšené záhony pro pěstování ovoce a zeleniny) a pocitům (hmatový chodník). Vzhledem ke skutečnosti, že je snaha zahradu využít i pro veřejnost, jsou zde umístěny i hrací prvky pro děti. V každé části se počítá s umístěním laviček k odpočinku v moderní podobě barevných kvádrů. Pro zdůraznění dětského charakteru jsou dále jednotlivé části propojeny barevnými hranoly majícími charakter odclonění, ale i atraktivnosti či barevnosti.

V zahradě je dále navržena tzv. venkovní učebna. Počítá se s výukou předmětů, jako je přírodověda - přírodopis, pracovní činnosti, výtvarná výchova aj., přímo v prostoru zahrady. Venkovní učebna je zastřešena, tedy využitelná za nepříznivého počasí. Na učebnu navazují tzv. vyvýšené záhony určené k pěstování ovoce, ale zejména zeleniny přímo dětmi. Spousta dětí žije v bytech a nemá přímý kontakt s pěstováním zeleniny či bylin. Tyto produkty znají převážně z obchodů. Snahou je přiblížit dětem výsadbu, množení, růst jednotlivých druhů zeleniny, ale i jejich užitek.

Zahradu dále propojuje výsadba zeleně, a to stromů, kvetoucích keřů, okrasných rostlin, trvalek, bylin a travin. Důraz je kladen na rostliny kvetoucí (podpora opylovačů) a tvořící plody (jako podpora potravy pro ptactvo ve městech).