Zábřeh

Památník tramvajové dráhy do Pískových dolů

Anotace projektu

Autor předkládá návrh „památníku“, který by připomínal bývalou tramvajovou dráhu do Pískových dolů (1913–1964). Památník by využil pozůstatků konečné tramvajové stanice.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Památník bude další připomínkou minulosti Ostravy-Jihu a také bude připomínat minulost městské veřejné dopravy. Místo se může stát zastavením pro komentované prohlídky. Navíc doplní již opravenou kapli sv. Josefa, která se nachází nad zastávkou. Osoby čekající u blízké autobusové zastávky na spoj MHD si mohou čtením zkrátit čas. Nabízí se také součinnost s kroužkem přátel historických vozidel MHD DPO.

Popis projektu

V posledních letech stoupá zájem o historii kolejové a městské dopravy. Většina zaniklých drah na Ostravsku už někde má svou připomínku (dráha Svinov–Klimkovice, Vítkovice - Hrabová-Ščučí ad.). Tramvajová dráha do Zábřehu (kdysi nazývána jako Drobná dráha Vítkovice - Pískové doly) takovou připomínku stále nemá. Autor návrhu proto počítá s opravou opěrné zdi někdejší konečné stanice v těsné blízkosti současné autobusové zastávky Pískové doly; dále s instalací kolejnice v travnatém prostoru před touto zdí a s vytvořením informačního panelu, který by byl umístěn v secesním objektu bývalého drážního telefonu, jenž je součástí opěrné zdi. Kolejnice: krátký úsek kolejí zasazeny v zemině, mezi kolejnicemi kovová deska s nápisem: Tramvajová dráha Vítkovice - Zábřeh n. O.- písková jáma 1913–1964 Informační panel: text o vzniku a provozu dráhy, o typech tramvají historické fotografie informace o vlečkách napojených na tuto dráhu Bývalá telefonní skříň: oprava vnitřku skříně a generální rekonstrukce kovových vrátek vnější nový nátěr (v nekontrastní barvě) Okolí skříně: vysypání kamenivem používaným na drahách (návaznost na koleje před objektem?)