Výškovice

Suchou nohou - bezpečně a pohodlně | V2

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

  • květen 2024
    • Chodník je realizován a připraven k užívání.
  • duben 2024
    • Chodník je realizován. Budou ještě upraveny drobné nedostatky.
  • leden 2023
    • Projekt byl předán na stavební úřad a čeká na stavební povolení.

Anotace projektu

Cílem projektu je alespoň částečně vybudovat zpevněný chodník místo stávající nezpevněné pěšiny vedoucí mezi ZŠ Šeříková k Proskovické ul. v ose tramv. zast. MHD 29. dubna – autobus. zast. Smrčkova.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Denně tento chodník využívají děti navštěvující ZŠ Šeříková, frekventanti různých sportovních kurzů v místní tělocvičně, lidé mířící na autobusovou zastávku Smrčkova směrem do Proskovic, zájemci o sportovní aktivity na loukách u řeky Odry, pejskaři, návštěvníci sportovního zařízení CDU nebo hospice sv. Lukáše, lidé směřující na ulici Klášterského atd. Pro obyvatele této ulice nebo jejich návštěvy to bude konečně již dlouho očekávaná jediná důstojná, bezpečná a pohodlná cesta z ústí jejich ulice k zastávkám MHD a dále.

Popis projektu

Původní návrh projektu zahrnoval zpevnění stezky, která spojuje chodníky s pevným povrchem pod školní zahradou ZŠ Šeříková (u panelového domu Charvátská 20) s chodníkem nad panelovými domy na ulici Proskovické a vede částečně lesíkem, částečně okrajem louky podél plotu přilehlého domu. Je to nejkratší spojka mezi ZŠ Šeříková a ústím ulice Klášterského, dále pak na zast. Smrčkova, případně na louky k Odře a do starých Výškovic. Za deštivého počasí je pěšina téměř neschůdná, kluzká a nebezpečná, kopíruje svažitý terén lesíku a louky, jejichž okrajem v místě chodníku za deště stéká velké množství vody a bahna. Vzhledem k tomu, že majitelem lesíku, kterým vede pěšina, není dle výpisu z katastrálního úřadu ÚMOb Ostrava-Jih, ale Lesy ČR, byl projekt zkrácen o „lesní“ část a zůstala z něj jen část vedoucí okrajem louky. I tato zbylá část v délce cca 35 m nového chodníku má ale svůj velký význam pro zlepšení života místních obyvatel. Navrhuji ještě opatřit okraj chodníku svodem pro svedení stékající vody a také umístit zde alespoň dvě lampy pouličního osvětlení, neboť chodci se zde v noci pohybují v naprosté tmě (viz plánek).