Hrabůvka

Dětské hřiště KRESTHAJD | H2

Informace o projektu

V dubnu už hotové hřiště otevřelo své brány! Uživatelé jsou moc spokojení s tím, jak je hřiště krásné. Stěžují si jen na jednu jedinou věc - je tam stále plno dětí.

V březnu 2022 stavba hřiště začala, a to odstraněním železobetonové posprejované zdi, která byla do té doby dominantou celé zpěvněné plochy.

Anotace projektu

Dětské hřiště pro menší děti ve věku 2-8 let.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Vzhledem k množství malých dětí v okolí lokality navrhovaného hřiště bude hřiště plně využito téměř celoročně. Zároveň bude omezeno shlukování náctiletých kolem nynější ocelové stěny na ploše a tím dojde ke snížení hlučnosti, na kterou si mnoho obyvatel bydlících v blízkosti stěžuje.

Popis projektu

Našim návrhem bychom se chtěli opřít o již zrealizovaný projekt dětského hřiště v ul. Pavlovova 25 z roku 2016, který je ukázkou toho, jak by mělo vypadat dětské hřiště pro skupinu dětí od 2 do 8 let.

Projekt bychom v naší lokalitě rádi zrealizovali proto, neboť se v našem okolí nenachází žádné takové hřiště (vyjma hřišť v restauračních zařízeních). Vzhledem k velikosti této oblasti za Špalíčkem (Hajdy, Krestova) s velkou spoustou dětí bychom si určitě alespoň jedno pěkné hřiště pro nejmenší zasloužili.

Pro náš projekt chceme využít v současné době dětmi nevyužívanou asfaltovou plochu lemovanou obrubníky na parcele č. 456/6 v Ostravě-Hrabůvce. Vzhledem k využití této plochy dojde k velké úspoře nákladů za zemní práce a konstrukční vrstvy hřiště. Rádi bychom tyto ušetřené náklady použili na vytvoření povrchu z EPDM vč. zakomponování několika herních prvků do povrchu (např. tvary, skok z místa, přeskoč).

Prvky hřiště bychom volili v podobném rázu jako na již zmiňovaném dětském hřišti v ul. Pavlovova, tzn. lanová herní sestava se skluzavkou, závěsné houpačky (vč. jedné pro nejmenší se zábranou proti propadnutí), pružinová houpačka, nerezový kolotoč „Karusel“, dětský domeček a pískoviště se zákrytovou plachtou. Celý obvod hřiště bychom chtěli oplotit, tak aby nemohlo dojít k vyběhnutí dětí ze hřiště a zároveň k zabránění venčení pejsků na hřišti. Součástí mobiliáře by pak bylo několik laviček a odpadkových košů.