Výškovice

Naše zahrada v novém kabátě | V3

Informace o projektu

Anotace projektu

Snem snad každého člověka zvláště v současné době je směřovat svůj pohled do překrásné, upravené přírodní zahrady, kde si v klidu a bezpečí bezstarostně mohou hrát děti i dospělí, kde se mohou posadit, odpočívat i relaxovat v příjemném, tichém a klidném prostředí. Velmi mne proto tíží, že jedna taková zahrada chátrá a i přes veškerou snahu několika málo lidí ji nelze bez větší pomoci a zásahu dále udržovat.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Obyvatelé bytových domů v přilehlém okolí, návštěvníci Knihovny města Ostravy i náhodní kolemjdoucí lidé se zcela jistě budou cítit bezpečněji v upraveném, čistém a klidném prostředí, bez projevů vandalismu. Po domluvě se správcem ze Základní školy, Ostrava-Výškovice, s. r. o., jim také bude umožněno na zahradě trávit svůj volný čas při komunitních setkáváních, při veřejných akcích KMO i při setkáních s rodiči místních žáků obou škol.

Popis projektu

Zahrada, jejímž majitelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, o rozloze 1552 m², se nachází v sídlištní výstavbě v blízkosti Bělského Lesa v Ostravě-Výškovicích. Její obdélníkový půdorys je ohraničen dnes již nevyhovujícím a částečně zničeným, zchátralým oplocením, včetně přístupové brány a branky. Lze ji pomyslně rozdělit na dvě části - užitkovou a hrací. Hrací část je tvořena altánem, dvěma pískovišti, skluzavkou, houpačkou a malým „travnatým“ hřištěm. V užitkové části v současné době probíhají terénní úpravy a budou zde vytvořeny záhony pro výuku žáků, odpočinkový kout s posezením a ohništěm, zasazeny nové ovocné stromy i keře nižšího vzrůstu. Celý prostor je lemován okrasnými planými keři. Zahradu by měly využívat k hrám a pobytu venku děti ze Základní školy, Ostrava-Výškovice, s. r. o, a Mateřské a základní školy EDIN. Zároveň bylo nabídnuto její používání sousední Knihovně města Ostravy pro pořádání akcí pro své malé i velké čtenáře.

Avšak vzhledem k nevyhovujícímu zabezpečení prostoru se na zahradě často vyskytují nezvané osoby, je ničen její vzhled, práce žáků i dospělých, dochází zde k vandalismu, poškozování vybavení, po návštěvnících na trávníku zůstávají ležet odpadky i nebezpečné předměty. Proto navrhuji vytvořit nové, bezpečné, barevně ladící oplocení pozemku, které přispěje nejen k jeho zabezpečení, ale také umožní bezpečné komunitní setkávání na všech sociálních úrovních, tedy dětí, žáků, rodičů, přátel škol i veřejnosti. Zároveň zabrání projevům vandalismu v bezprostřední blízkosti obytných domů a veřejných míst.

Cílem navrhovaného projektu by tedy mělo být znovuobnovení bezpečnosti zahrady za účelem zvýšení kontaktu dětí a žáků s přírodním prostředím, rozvoj jejich sociálních kompetencí, příprava na budoucí, samostatný život a podpora komunitního setkávání na všech úrovních.