Zábřeh

Přírodní učebna na zahradě MŠ „U lesa" | Z1

Informace o projektu

Čekali jsme na přívětivější počasí a od poloviny března 2022 stavba úspěšně pokračuje. Pokud vše půjde hladce, mohou se děti na novou učebnu a pískoviště těšit už brzy.

Anotace projektu

Cílem tohoto projektu je vybudování Přírodní učebny na zahradě MŠ „U Lesa“, která bude sloužit dětem docházejících do MŠ, pedagogům a také široké veřejnosti, která ji taktéž bude moci využít v době otevíracích hodin pro veřejnost.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Přírodní učebna bude sloužit nejen dětem a pedagogům mateřské školy v rámci výchovy a vzdělávání jako např. ochrana před přímým sluníčkem na zahradě, vnímání přírody očima dětí, pobyt na čerstvém vzduchu v parném létě místo schovávání se v budově, didaktické hry, vypracovávání pracovních listů s přírodní tématikou, hudební chvilky, možnost realizace environmentálního vzdělávání formou interaktivní výuky na zahradě, uspořádání zahradních akcí mateřské školy pro rodiče s dětmi apod., ale také pro návštěvníky školní zahrady v rámci vstupu pro veřejnost v hodinách stanovených provozním řádem. Návštěvníci mohou využít učebnu pro klidné posezení s dětmi, odpolední svačinu, stolní hry v přírodním prostředí, schování se před přímým sluncem. Dalším příjemným prvkem bude možnost využití nových pískovišť, které budou opatřeny sedátkem, takže jak rodič, tak dítě nebudou muset sedět na písku.

Popis projektu

Ráda bych navrhla projekt Přírodní učebna na zahradě MŠ „U Lesa“, která bude příjemně sladěná s prostředím lesa nacházejícím se přímo za budovou MŠ.

Přírodní učebna by měla být postavena z tvrdého dřeva pro zajištění delší životnosti. Dřevo bude ošetřeno oranžovým nátěrem. Celková navrhovaná velikost stavby je 4 m x 6 m. Podlaha bude ze zeleného dřevoplastu, který opticky nenaruší ráz přírodní zahrady. Podlaha bude kotvena do dřevěného roštu. Obvodové stěny budou uzavřeny dřevěným zábradlím. Učebna bude mít oranžovou sedlovou střechu na nosných sloupech, které budou ukotveny do základových patek. Přírodní učebna bude disponovat velkou klasickou tabulí na křídy a také bude doplněna o mobiliář – lavičky a stoly pro cca 28 dětí.

V okolí učebny by měl být také instalován dřevěný odpadkový koš se stříškou ve stejném dekoru učebny, který bude sloužit pro všechny návštěvníky zahrady. Zároveň v rámci vybudování této přírodní učebny, bych chtěla taktéž vyměnit dvě nevyhovující pískoviště o rozměrech 5 m x 5 m za nové pískoviště se sedáky (2 ks á rozměr 5 m x 5 m). Obě pískoviště budou ve stejném dekoru dřeva a materiálu jako učebna. Navíc budou opatřeny sítěmi proti spadanému listí, které je zároveň ochrání před nezvanou návštěvou koček. Součástí regenerace pískovišť by měla být i výměna písku. U každého z pískovišť bude nová lavička z masivu pro případný odpočinek dětí, které si na pískovišti nechtějí hrát a chtějí si třeba s paní učitelkou povídat, nebo vyčkávají na příchod svých rodičů.