Dubina a Bělský Les

„Na zahradě naší školky nenudí se kluci, holky“ | D2

Informace o projektu

Anotace projektu

Vytvořit dětem podnětné prostředí pro hry a pohybové aktivity.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Multifunkční hřiště bude sloužit dětem mateřské školy (150 dětí). Zahrada je využívaná celoročně. V odpoledních hodinách slouží i dětem ze školní družiny ZŠ B. Dvorského 1. Realizace je navržena v prostorách příspěvkové organizace. Celý objekt je oplocen a monitorován kamerovým systémem, aby nedocházelo k ničení hřiště a zařízení.

Popis projektu

Cílem tohoto návrhu je snaha vést děti ke zdravému pohybu, vést ke spolupráci v týmových hrách a aktivitách.