Výškovice

Fajne hřiště | V6

Anotace projektu

Nahrazení asfaltového povrchu za vhodnější ke sportování, ideálně z pryžového materiálu, nové oplocení okolo hřiště, basketbalové koše, fotbalové branky, lavičky.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Využívání hřiště bude sezónní, mělo by sloužit ke sportovnímu vyžití dětí a mládeže, odpoutání se od mobilních telefonů, sociálních sítí a zahnání nudy. S čímž by se mohla snížit kriminalita a užívání alkoholických nápojů či drog. Samotné děti by byly velmi rády za tato hřiště, jelikož se v okolí nachází jen jedno, které je plně využívané a mnohdy se tam nemohou ani dostat a tzv. číhají i delší dobu, než se uvolní místo. Zároveň by hřiště zvelebilo okolí, neb stávající plocha je nevyužívaná a chátrá, což je v takovém příjemném prostředí škoda.

Popis projektu

Na současné asfaltové ploše navrhuji:

- nový bezpečnější povrch vhodný k daným sportům,

- nové oplocení okolo hřiště,

- 2 basketbalové koše,

- 2 branky určené k fotbalu a házené,

- lavičky okolo hřiště (za plotem).