Zábřeh

Vraťme děti zpátky na hřiště | Z9

Informace o projektu

Hřiště bylo po menších peripetiích s dodáním dílů workoutového hřiště (stály někde v moři na lodi) dokončeno na jaře 2022. Nyní už slouží škole a veřejnosti, té během školního roku v odpoledních hodinách, o prázdninách pak celé dny. Více o otevírací době zjistíte zde.

Anotace projektu

Cílem projektu je rozšířit, doplnit a zmodernizovat sportovní areál při ZŠ a MŠ Horymírova 100, příspěvkové organizaci, o nové prvky cvičební, dětské a fitness tak, aby byly nejen využívány pro žáky základní školy, školní družiny, školního klubu a dětmi z mateřské školy, ale aby přilákaly ke sportovnímu vyžití maminky s dětmi, další širokou veřejnost z okolí, mládež i dospělé v jejich volném čase a v neposlední řadě i obyvatele s jakýmkoliv věkem a handicapem.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště je přístupné veřejnosti již po několik let, a to následujícím způsobem: Od měsíce května až do měsíce října. V týdnu od pondělí až pátek od 16 do 19 hodin. O sobotách a nedělích po celý den.

Popis projektu

Projekt počítá s vytvořením tzv. třech základních center v areálu sportoviště.

První centrum - Dětský koutek - viz mapka a fotografie:

- Určeno pro děti z mateřské školy, školní družiny a maminky s dětmi – věk 2-11 let.

- Umístění: vrchní část areálu.

- Prvky pro rozvoj pohybu, pohybové průpravy, rozvoj motoriky, obratnosti a rychlosti. Herní prvky, houpačky, průlezky, sportovní tunely.

Druhé centrum - Fitness trenažér:

- Umístěno uprostřed travnaté plochy vrchní části hřiště.

- Určeno pro věkovou kategorii 15 a výše.

- Jedná se o soubor pěti fitness posilovacích strojů určených pro venkovní cvičení a posilování všech svalových skupin.

Třetí centrum – Workout parks:

- Umístění: střední část areálu.

- Určeno pro všechny věkové kategorie včetně handicapovaných jedinců.

- Jednotlivé prvky a celá soustava je přizpůsobena pro cvičence tak, aby byla dostupná široké veřejnosti.

- Součástí realizace této sestavy jsou smluvně domluvené workshopy a ukázky, jak správně cvičit a posilovat na workoutovém hřišti.