Dubina a Bělský Les

Příroda nás učí | D7

Informace o projektu

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na proměnu školní zahrady. Nové prvky: koryta s vodními mlýnky, vrbové tunely, ptáčníky, větrníky, zahradní domek, pexeso, zvonkohra, pocitový chodník, pozorovací centrum, lavičky, balanční stezka a špalíky.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Zahrada bude využita i pro přenesení aktivit pořádaných MŠ (pro děti a jejich rodiče) do venkovního prostředí – setkávání, piknik, rozloučení se školáky, vítání jara, uspávání broučků apod. Rodiče se zapojí i do údržby a péče o zahradu. Aktivně mohou zahradu využívat i žáci ze školní družiny ZŠ V. Košaře 6.

Popis projektu

Návrh řešení přírodní zahrady umožní přenesení a rozšíření nabídky aktivit mateřské školy do venkovního prostředí.

Cílem projektu je úprava školní zahrady tak, aby mohla být více a účelněji využívána v rámci environmentálního vzdělávání jak pro děti, tak dospělé. Školní zahrada včetně jejího vybavení výukovými prvky je určena pro celoroční provoz a umožní dětem získávat dovednosti a manuální zručnost při vzniku a následné péči o toto zahradu, a to nejen ve spolupráci se zaměstnanci MŠ, ale také se svými rodiči, pro které budeme připravovat společné akce (relaxační, sportovní), ale také i pracovní (brigády).

A proč jsem se pro proměnu zahrady rozhodla:

- Protože učení venku je názorné, trojrozměrné, pestré a přirozenější. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.

- Protože kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

- Protože venku děti rozvíjí nejen své znalosti a pracovní dovednosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí.

- Protože informacemi, inspirací i vlastním příkladem chceme naučit děti rozeznávat hodnoty a vzorce chování, podle kterých budou už samostatně nacházet své vlastní odpovědné přístupy k životu, k lidem a k přírodě.

- Protože se zahrada stane příjemným místem společně stráveného volného času celých rodin a také místem upevňování mezilidských vztahů v rámci širší komunity lidí ze stejného sídliště.