Zábřeh

Zachraňme jediný pramen na Jihu! | Z10

Informace o projektu

V červnu byl projekt rekonstrukce dokončen. Došlo k opravě jímací části prameniště, pramen totiž donedávna vytékal pod zídkou, a také k novému zatrubnění nerezovou trubkou. Po opravě byl proveden rozbor vody, ten zjistil, že je voda pitn a zdravotně nezávadná! Až tedy půjdete kolem na procházku, nemusíte se obávat a občerstvit se.

Ve čtvrtek 17. června se pak uskutečnilo slavnostní předání a vysvěcení pramene. Na akci vystoupil ostravský písničkář Roman Petr, autor projektu kronikář městského obvodu Patr Lexa Přendík, který povyprávěl o historii pramenu a kterému za aktivitu a originalitu projektu poděkovala místostarostka obvodu Hana Tichánková. Pramen posvětil představitel zábřežské farnosti P. Vítězslav Řehulka. Na akci také autor projektu rozdával limitovanou edici lahví se stočenou pramennou vodou.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Video k propagaci projektu při hlasování:

Anotace projektu

Autor navrhuje opravu prameníku v Korýtku, výměnu dosavadní trubky za nerezovou a svedení vody do této trubky (nyní voda vytéká samovolně pod opěrnou zdí prameniště).

Jak využijí projekt obyvatelé?

Obyvatelé Jihu získají opravou prameniště zpátky zdroj přírodní vody, který mohou využít při procházkách v oblasti Korýtka a přilehlého Poodří.

Popis projektu

Projekt počítá s obnovením prameníku v lokalitě Korýtko v Zábřehu. Jedná se o jediný funkční pramen na katastru městského obvodu Ostrava-Jih.

Někdejší prvorepublikové výletní místo je i dnes častým cílem procházek. V Korýtku od nepaměti vyvěrá voda, která byla v letech 1930–1981 dodávána také do vodovodního řádu. Prameniště bylo v minulosti upraveno do podoby opěrné kamenné zdi s nepříliš vzhledným výtokem vody. V současnosti však voda vyvěrá pod opěrnou zídkou a nikoliv z trubky a není si tak možné tuto vodu nabrat.

Návrh počítá s opravou prameníku, která spočívá v obnažení části opěrné zdi, výměně současné trubky za estetičtější tvar i materiál (nerez) a svedení vody do výtokové trubky.