Informace o projektu

Mezigenerační hřiště je hotové! A jeho otevření se neobešlo bez dopoledne věnovaného právě dětem a seniorům. Společně hráli hry, soutěžili a objevovali, co všechno mohou na hřišti zažít a vyzkoušet.

Anotace projektu

Části mezigeneračního hřiště: 1. lanové centrum s 12 stanovišti, trampolínou a hrazdami; 2. pétanque hřiště, stolní tenis a šachový stůl; 3. relaxační posezení s okrasnými keři a květinami; 4. zóna pro nejmenší s pískovištěm, klouzačkou a houpačkami.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Tímto projektem máme zájem o probuzení komunitního života v obvodu Hrabůvka. Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračního hřiště a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti. Hřiště by bylo otevřené pro veřejnost každý den v každou roční dobu od 10 do 18 hod.

Popis projektu

Rádi bychom zpřístupnili pozemek základní školy o rozloze 17 000 m² veřejnosti formou hlídaného mezigeneračního hřiště, kde by rodiče malých dětí a prarodiče mohli v klidu relaxovat a měli jistotu, že jejich děti mohou běhat po trávě a hrát si na písku v čistém prostředí bez zvířecích exkrementů a skleněných střepů. Na seniory myslíme v relaxační části s možností hrát ve stínu stromů pétanque, šachy, stolní tenis nebo cvičit jógu či hrát cricket na udržované trávě. Nebude chybět ani posezení pro piknik a možnost využití stávajícího ohniště. Máme zájem o vytvoření relaxační zóny s chodníky, lavičkami, okrasnými keři, záhony s květinami, edukačními tabulemi o vysazených stromech, keřích a rostlinách. Pro děti do 12 let bychom rádi vybudovali lanové centrum s 12 stanovišti, trampolínou a hrazdami na rozvíjení obratnosti s cílem motivovat už od nejmladšího věku k pohybu v přírodě. Nechybělo by ani pískoviště pro nejmenší děti s houpačkami a klouzačkou. K tvorbě hřiště bychom rádi využili dřeva a přírodních materiálů, abychom zachovali jeho relaxační podobu. Cílem tohoto hřiště je vytváření mezigeneračních projektů jako společné zahradničení, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s dětmi. Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými a jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Tímto projektem máme zájem o probuzení komunitního života v obvodu Hrabůvka.

Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračního hřiště a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

Hřiště by bylo otevřené pro veřejnost každý den v každou roční dobu od 10 do 18 hod.