Dubina a Bělský Les

Dřevěná reklamní tabule se stříškou | D1

Informace o projektu

Anotace projektu

Dřevěné reklamní tabule se stříškou pro umísťování nabídek dětských táborů, kroužků, sportovních klubů a podobně.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Lidé zde mohou vyvěšovat nabídky aktivit pro děti naší ZŠ a MŠ a děti a rodiče budou mít krásný přehled o možných volnočasových aktivitách v naší obci.

Popis projektu

Reklamní tabule umožní dětem a rodičům lepší přehled o různých zájmových aktivitách pro děti - kroužky, sportovní kluby, tábory, divadlo, koncerty a podobně. Naopak organizacím umožní tuto propagaci. V této době jsou informační letáky vyvěšovány na dvoře školy, což je nevhodné, nepřehledné a z chodníku pro kolemjdoucí málo viditelné. Tabule bychom chtěli tři, každou před jeden vchod do školy a před naši mateřskou školu (viz přiložené fotografie míst).