Výškovice

Ve stínu a v bezpečí to mravenečkům svědčí | V3

Informace o projektu

Anotace projektu

Návrh se zabývá tvorbou zastíněných míst na dětském hřišti, vytvořením čtyř sedacích míst v rozích pískoviště a výměnou stávající nevyhovující dopadové plochy, výměnou a doplněním laviček.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Úpravou hřiště „Mraveniště u sídliště“ využijí především návštěvníci tohoto hřiště, kdy se zlepší komfort v podobě zastínění a také bezpečnost v případě výměny dopadové plochy.

Popis projektu

Hřiště „Mraveniště u sídliště“ je velmi frekventovaným místem zvláště v jarním a letním období. Bohužel je však situováno na místě, kde celý den svítí slunce a není možné se před ním s ratolestmi schovat.

Navrhujeme vytvořit dvě zastíněné zóny, z nichž jedna bude umístěna nad pískovištěm a druhá zóna by se vytvořila u již stávajícího posezení (viz grafický návrh). Přístřešky s laťováním stíní, ale zároveň nechrání před deštěm a netvoří tak prostředí pro přespávání vandalů. V rámci zastíněných ploch navrhujeme doplnit k pískovišti další lavičku a k nově vzniklé zóně přidat dvě lavičky. V rámci komfortu dětí bychom rády doplnily posezení v rozích pískoviště, kdy dítě může toto posezení využít v případě mokrého písku. Součástí tohoto projektu je také výměna stávající nevyhovující dopadové plochy, kterou je mulčovací kůra. Bohužel čas ukázal, že mulčovací kůra není vhodnou dopadovou plochou pro toto dětské hřiště. Kůra je již slehlá, vydřená, zdravotně nebezpečná (plísně) a na některých místech již krytí dopadu prakticky chybí. Vylézá také textilie, která byla položená pod mulčovací kůru, o kterou zakopávají malé děti. V rámci tohoto návrhu bychom chtěly mulčovací kůru nahradit drobným kačírkem, který bude z hlediska zdraví a také bezpečnosti více vyhovující.

Návrh je dílem autorského týmu Martina Tkaczová - Veronika Košč.