Dubina a Bělský Les

Park u smyčky tramvají | D5

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

  • leden 2023
    • Na místě je zaměřený a vytýčený budoucí mlátový chodník.
    • Probíhá příprava schůzky s autorkou projektu k finální podobě výsadby.
  • listopad 2022
    • Byl vybrán zhotovitel projektu a uzavřena smlouva.

Anotace projektu

Vytvoření menšího parku se zelení, lavičkami a mlátovým chodníkem k připomenutí historie bývalé tramvajové smyčky na Dubině. Umístění informační tabule o historii bývalé smyčky. Vznikla by odpočinková zóna pro obyvatele této městské části Ostravy spojená s připomenutím historie tramvajové smyčky.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Možnost celoročního užívání parku, odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie. Umístěním informační cedule se připomene historie tramvajové smyčky, a to nejen obyvatelům této městské části. Lavičky umožní odpočinek pro obyvatele, umístěním mlátového chodníku v místě bývalých kolejí si mohou občané mladší věkové kategorie vytvořit představu, jak se tramvaje na této smyčce pohybovaly.

Popis projektu

Vytvoření menšího parku se stromy a lavičkami pro posezení. Umístění cedule s historií a fotkami tramvajové smyčky, která byla ukončena po necelých 22 letech fungování 25. dubna 2008. Tímto by se vytvořila odpočinková zóna pro obyvatelé této městské části. Položení mlátového chodníku v místě bývalých tramvajových kolejí bude lidem připomínat zaniklou tramvajovou smyčku. Informační cedule o historii smyčky, včetně fotografií, by byla umístěna při vstupu do parku.