Zábřeh

Nebuď OUT, pojď na WORKOUT | Z4

Anotace projektu

Vybudování workoutového hřiště pro žáky, studenty, sportovce, širokou veřejnost v prostoru za fotbalovým hřištěm FC Ostrava-Jih umístěné na parc.čísle 654/40. k.ú. Ostrava-Zábřeh.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Navrhovaný prostor podél fotbalového hřiště je ideální dostupné místo jak pro žáky ZŠ, fotbalový klub Ostrava-Jih, tak pro všechny obyvatele této městské části. Obyvatelům místní části by byl umožněn vstup v odpoledních hodinách. Na udržování pořádku by dohlížel správce hřiště.

Popis projektu

V důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid-19 klesla pohybová aktivita žáků a studentů. S

ní mohou být spojené i špatné školní výsledky, náladovost a nesoustředěnost, vyskytují se i poruchy

paměti. Workout je komplexní cvičení se zapojením všech svalů, neovlivňuje růstové ani pohybové

funkce těla. Je tak potřebný pro správné držení těla i bezbolestný pohyb. Pravidelným cvičením se

zvyšuje vytrvalost, pomáhá bojovat proti nemocem a stresu, má pozitivní vliv na myšlení. Workout je

řazen také jako životní styl. Vytváří komunity lidí, kteří se vzájemně podporují a sdílejí své úspěchy.

Vybudováním workoutového hřiště chci nabídnout kvalitní sportovní zázemí pro starší žáky,

středoškolské studenty a aktivní sportovce všech věkových kategorií. Navrhovaný prostor podél

fotbalového hřiště je ideální dostupné místo jak pro žáky ZŠ, fotbalový klub Ostrava-Jih, tak pro

všechny obyvatele této městské části. Dopadovou plochu workoutového stanoviště budou tvořit pryžové dlaždice a prvky budou osazeny za sebou tak, aby byly dodržovány dopadové plochy a

nenarušovaly okolní vegetaci. Cvičební prvky budou vhodné pro sportovce od 13 let.