Hrabůvka

Hřiště pro sport a vzdělávání

Informace o projektu

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že část pozemku školy je vedena jako zemědělská půda a museli jsme tak zajistit vynětí ze zemědělského půdního fondu. I přes tyto komplikace se nám podařilo dokončit všechny úkony potřebné k zahájení realizace. 

Hriště pro sport a vzdělávání u ZŠ Provaznická tak vyroste opravdu již brzy! 

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště bude využito od jara do podzimu. V dopoledních hodinách bude využíváno ve výuce, v odpoledních hodinách pak bude přístupné veřejnosti - cca 50 osob denně.

Popis projektu

Cílem je zvýšit možnosti sportovního vyžití mladších dětí a celé rodiny. Jde o hrací prvky, které jsou vyrobeny z akátového dřeva a poskytují využití areálu jak ve výuce, tak i ve volném čase. Prvky jsou navrženy pro děti od 3 do 12 let s návazností na již vybudované sportoviště pro starší děti a ostatní veřejnost. Hřiště se tak stane centrem komunitního soužití všech generací v širokém okolí.