Zábřeh

Kotviště pro sviště | Z6

Informace o projektu

Anotace projektu

Kotviště, protože rodiče s dětmi budou mít kam zakotvit a místo realizace je za Kotvou. Nové dětské hřiště za panelovým domem na ulici Výškovická. Obnovení pískoviště a přidání herních prvků, laviček a košů.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště bude sloužit lidem z okolních panelových domů, zejména dvou velkých panelových domů za Kotvou, ale i přilehlým nižším domům. Prvky byly zvoleny tak, aby si mohly vyhrát jak menší děti, tak i starší děti do 12 let. Součástí by měl být i jasný řád, na který budou rádi sami obyvatelé v okolí dohlížet.

Popis projektu

Stávající pískoviště není v nejlepší kondici, lavička u pískoviště slouží jako kuřárna pro mladistvé a dospělé, viz foto, jak to vypadá kolem pískoviště aktuálně. Celkově neudržovaný stav a neustálý nepořádek, zejména díky absenci košů v širém okolí. 

Navrhuji proto proměnu tohoto prostoru v hezké dětské hřiště, o které lidé projevili zájem a rodiče by si tak měli kam sednout a odpočinout ve stínu, zatímco děti si mohou hrát.

Na místě hřiště stojí zbytečné a nikým nevyužité kovové konstrukce k věšení prádla. V plánu by tedy bylo minimálně částečné odstranění těchto konstrukcí, obnova pískoviště (případná přestavba), výstavba herních prvků (domeček s klouzačkou, řetízkové houpačky, kyvadlová houpačka, lanová pyramida, lavičky, koše). Výhodou oproti jednomu vzdálenějšímu hřišti je odpolední stín, který dělají vzrostlé stromy.

Toto hřiště by mělo dát okolí za domem trochu řád, protože stávající podmínky jsou opravdu žalostné. Nepořádek, shlukování lidí, kteří tam nemají co dělat, prostor využitý maximálně pro zkrácení si cesty.