Hrabůvka

Piazetta s památníkem Ernsta Kornera v Jubilejní kolonii | H5

Informace o projektu

Anotace projektu

Autor návrhu usiluje o vybudování pomníku s bustou Ernsta Kornera (1888–1966), předního prvorepublikového meziválečného architekta, který dodnes v Ostravě nemá žádnou připomínku. Korner byl mimo jiné autorem návrhu valné části domů a urbanismu Jubilejní kolonie (expresionismus, rondokubismus, funkcionalismus).

Jak využijí projekt obyvatelé?

Projekt neslouží přímo k využívání, ale slouží k posílení patriotismu, vzdání holdu slavnému architektovi, bez něhož by Ostrava-Jih neměla památkovou zónu, která patří k nejcennějším v Ostravě.

Popis projektu

Návrh počítá se zkulturněním travnatého prostoru u křižovatky ulic Jubilejní a Letecká. Autor počítá se čtyřmi úpravami:

  1. s odstraněním stávající ne příliš vzhledné keřové výsadby okolo chodníku (počítá se zachováním keřů maskujících rozvaděče DPO),
  2. s nátěrem nevzhledných betonovo-kovových skříní DPO (zde je třeba zajistit součinnost s DPO),
  3. s odstraněním betonových ploch a instalací pomníku architekta Ernsta Kornera (kamenný podstavec s bronzovou plastikou),
  4. výsadbou stále kvetoucího květinového záhonu s trvalkami okolo pomníku.

ad1) Autor počítá s odstraněním nevzhledných keřů, které zde byly vysazeny v období minulého režimu. Živý plot přerůstá do chodníků, roste rychle a není často stříhán, proto se do něj zachycují také odpadky z nedalekých popelnic. Navíc je živý plot již jen torzem, netvoří celek, jsou v něm „zuby“. Zachovány budou jen keře, které částečně maskují skříně DPO a které zde byly vysazeny asi před pěti lety.

ad2) Dosavadní skříně DPO mají nevzhledný nátěr, který byl naposled obnoven před několika desítkami let. Nové barevné provedení by mělo být nenápadné, aby nerazilo s okolními světlými fasádami (světlá barva, neutrální šedá apod.). Jelikož se jedná o majetek DPO, bude třeba s podnikem domluvit spolupráci, sám autor návrhu se přičiní.

ad3) V prostoru se nyní nachází důlní vozík na betonovém podstavci. Autor počítá s přesunutím vozíku na jiné místo, neboť s hornictvím nemá kolonie nic společného, byla to dělnická/hutnická kolonie. Odstraněn bude také kousek betonu, na němž kdysi stály nástěnky KSČ. Celý prostor bude následně znovu zatravněn. V ose křižovatky bude nově osazen pomník Ernsta Kornera, jednoho z nejvýznamnějších meziválečných architektů Ostravy. Je autorem rozsáhlých staveb: Jubilejní kolonie v Hrabůvce (1926–1930), obchodní dům RIX (1928), Nesselrothovy domy s pasáží u Karoliny (1927–1928), dělnické domy na Krokově ulici v Zábřehu (1925), domy s podjezdy na ulici Závodní (1929–1938), úřednické domy na Partyzánském náměstí v Moravské Ostravě, sídlo Českého rozhlasu Ostrava (1921), domy na Rudné ulici ve Vítkovicích a dalších. Pomník se bude skládat ze žulové podstavy ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, který bude zapuštěn v zemi, na něm bude stát další mocnější trojúhelník, pootočený tak, aby připomínal židovskou hvězdu (Korner byl židovského původu). Na této podstavě bude sloup opět ve tvaru trojúhelníku (návaznost na častý motiv expresionistického trojúhelníku v Jubilejní kolonii). Na vrcholu pak bude osazena bronzová busta Ernsta Kornera vytvořená na základě jeho portrétní fotografie (věrná podobizna nebo abstrakce připomínající jeho podobu?). Na pylonu bude pak reliéfní kovový nápis z nerezavějícího materiálu:

ERNST KORNER
1888–1966
architekt
Jubilejní kolonie
(1926–1930)

ad4) V prostoru okolo pomníku vysadit stále kvetoucí trvalkové záhony s nižším vzrůstem rostlin v okolí pomníku, záhon bude mít kruhový tvar, prostor mezi záhonem a pomníkem bude vysypán kamennou drtí (oblázky).