Hrabůvka

Senior na cestách | H7

Informace o projektu

Anotace projektu

V současné době chybí ucelený projekt, kam by se mohl zapojit větší počet seniorů. Ti přitom touží po zájezdech, poznávání a setkávání se s ostatními vrstevníky. Návrh proto zahrnuje pravidelné poznávací i společenské zájezdy pro aktivní seniory.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Kapacita zájezdu je 30-50 osob. Projekt cílí na všechny seniory z obvodu a bude se jich snažit do aktivit zapojit co nejvíce.

Popis projektu

Projekt SENIOR NA CESTÁCH zahrnuje pravidelné poznávací i společenské zájezdy organizované ve spolupráci s cestovní kanceláří. Cílem vhodného pohybového režimu je zvýšení nezávislosti a sebeobslužnosti seniorů a tím i snížení nákladů na sociální a zdravotní služby seniorům. 

Náplní projektu jsou zejména poznávací zájezdy pro seniory (s procházkou, koupáním, různé hry v přírodě…).