Dubina a Bělský Les

Komunitní zahrada a park | D1

Informace o projektu

Anotace projektu

Navrhovaná „Komunitní zahrada a park“ vytvoří v rámci městského obvodu Ostrava-Jih nový společný prostor, seskupí nové lidi a umožní jim trávit společný čas jinou, dosud v rámci obvodu nepoznanou venkovní aktivitou.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Prostor komunitní zahrady je určen pro členy komunity, kteří jej budou užívat pro pěstebně-relaxační činnost. Součástí komunitního života bude i působení na okolí, např. konáním společenských akcí (den otevřených dveří, workshopy apod.). Využití této části bude sezónní (období březen až listopad).

Park, jehož součástí by mohlo být dětské hřiště, hřiště na pétanque a plocha pro další aktivity (míčové hry, letní kino apod.), bude veřejně přístupný s možností celoročního využití.

Popis projektu

„Komunitní zahrada a park“ na ulici Františka Lýska v městské části Ostrava - Bělský Les by měla být místem, které těm, kdo žádnou zahradu nevlastní, umožní zažít pocit štěstí z vlastních výpěstků na dohled od místa, kde současně i bydlí. Dětem a jejich rodičům umožní vyzkoušet si, jaké to je sázet, okopávat a následně sklízet výsledky své drobné práce. Komunitní zahrada i park by se také měly stát místem, které umožní více propojit místní komunitu občanů a vylepší současné sociální vazby mezi nimi navzájem.

Navíc je prokázáno, že již samotná existence komunitní zahrady pomáhá snižovat případnou kriminalitu dané lokality. To je dáno tím, že se na zahradě a v jejím blízkém okolí pohybují zahradníci nebo lidé, kteří na zahradu docházejí na návštěvu za svými přáteli.

V souvislosti s uvažovanou komunitní zahradou nejde o maximalizaci produkce vlastní pěstitelskou činností, ale o zvýšení přirozeného pohybu pobytem a drobnou prací v přírodě ve společnosti lidí, se kterými se sice denně potkáváme, ale v zásadě se navzájem vůbec neznáme. To, že součástí zahrady bude prostor s možností uložení zahradního náčiní, případně potřeb jednotlivců kupříkladu pro venkovní grilování, a k tomuto účelu přímo určené posezení, celkový přínos zahrady jenom umocní.

Park, který by měl plánovanou komunitní zahradu následně obklopit, bude dostupný všem, jako je tomu nyní v případě stávající travnaté plochy. Navíc veřejné prostranství bude doplněno o stále žádané venkovní lavice na posezení, což jsou nejen pro naši starší generaci v plenéru vyhledávané odpočinkové prvky, ale také například o veřejné hřiště na pétanque, které dnes v rámci našeho obvodu ještě k dispozici není.