Zábřeh

Revitalizace parku nám. Gen. Svobody | Z11

Informace o projektu

Anotace projektu

Revitalizace parku na náměstí Gen. Svobody v Ostravě-Zábřehu. Prořezání starých keřů a stromů, doplnění nových kvetoucích keřů a záhonů. Dále pak doplnění vybavenosti parku a případná úprava centrálního prostoru pro realizaci sousedských a kulturních akcí.

Jak využijí projekt obyvatelé?

  • místní obyvatelé Družstvo, Jubilejní kolonie (relaxace, sousedská setkání)
  • místní školka a škola (venkovní aktivity)
  • obyvatelé MOb Jih (pořádání kulturních a společenských akcí lokálního významu)
  • obyvatelé SMO (pořádání kulturních a společenských akcí většího rozsahu)

V případě doplnění parku o taneční parket se zastřešením:

  • swingařská komunita z celé Ostravy i celého Moravskoslezského kraje

Popis projektu

Jsem předsedou Kulturně sportovního spolku Elegant a žiji v lokalitě Družstvo. Centrální částí této lokality je náměstí Gen. Svobody, které bylo svou rozlohou projektováno jako největší náměstí v Ostravě. Ve zdejším parku realizujeme mnoho akcí a vnímáme potenciál i význam, který park pro místní obyvatele má. Návrh revitalizace parku je nejen velmi potřebný, ale také prospěšný pro celou lokalitu.

Současný stav je velice neutěšený. Keře jsou přerostlé, mnohdy zabraňují průchod v jednotlivých uličkách parku a nepůsobí esteticky ani bezpečně. Ze starých stromů padají suché větve, zcela chybí květinové záhony a kvetoucí keře, vkusné lavičky, moderní odpočinková zóna.

V rámci revitalizace parku navrhuji:

1. Úpravu zeleně.

Prořezání starých keřů a stromů a celkové provzdušnění parku, doplnění květinových záhonů. Tyto úpravy celý veřejný prostor nejen provzdušní a zatraktivní, ale park se stane také bezpečnějším a využívanějším pro všechny místní obyvatele.

2. Doplnění laviček, lehátek, odpadkových košů.

Jedná se o doplnění vybavenosti parku tedy odpočinkových laviček, lehátek, odpadkových košů a dalšího vybavení, např. piknikových laviček a stolů.

Revitalizace parku by měla zohlednit také výše zmíněný potenciál tohoto veřejného prostoru, který vnímám především v pořádání kulturních, společenských akcí a sousedských setkáních, která se konají v centrální části parku. Tato plocha (malé náměstíčko) by měla být zachována, do budoucna (případně již nyní při revitalizaci parku) by měl být opraven povrch. Vhodný je například odolný dřevěný povrch plochy se zastřešením. Zastřešení praktickými plachtami, které jsou vkusné, vzdušné a chrání proti slunci i drobným přeháňkám, vytvoří ideální prostor např. pro tančírny a další kulturní akce. Zároveň by byly velmi hezkou dominantou parku. Taneční parket se zastřešením ve veřejném prostoru není ani jeden v rámci celé Ostravy.