Zábřeh

Pohybem a hrou ke spokojenému Jihu

Jak využijí projekt obyvatelé?

Workoutové hřiště poskytne možnost relaxu a tělesného vydovádění dětem a sportovní vyžití mládeži i dospělým. K tomu se přidají žáci ZŠ Horymírova a MŠ Rezkova. Lokalita bude výrazně estetičtější. Místo je navrženo částečně pod stromy i pro horké letní dny.

Popis projektu

Lokalita nabízí ke sportovním a dalším volnočasovým aktivitám tři vyasfaltované plochy bez jakýchkoliv sportovních prvků. Desítky dětí si snaží hrát a nemají k tomu očividně dostatečné zázemí. Z mnoha pozorování jiných workoutových hřišť je zřejmé, že taková zařízení navštěvují desítky lidí denně, převážně mladšího věku.