Výškovice

Mraveniště u sídliště

Informace o projektu


Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště „Mraveniště u sídliště“ bude otevřeno dle příznivých klimatických podmínek (březen-říjen). Za plného využití dětského hřiště je odhadující kapacita pro 25 dětí. Otevírací doba bude od 9:00 do 19:00 hod.

Popis projektu

V okolí ulice Břustkova, Šeříková a Výškovická není momentálně vyhovující hriště, které by splňovalo nejnovější bezpečnostní kritéria s vyhovujcími herními prvky. Projekt „Mraveniště u sídliště“ spočívá ve vytvoření nového dětského hřiště určeného dětem ve věku od 2 do 15 let. Lokalita je vhodná nejen z hlediska bezpečnosti, ale také vzhledem ke stávající vegetaci, která zůstane zachována. Hřiště bude obsahovat tyto herní prvky: lanová pyramida, váhadlová houpačka, pružinové houpadlo, pískoviště, komplexní prolézačka.