Výškovice

Rekonstrukce hřiště v aleji

Anotace projektu

Úprava stávající travnaté plochy fotbalového hřiště - odstranění nebezpečných kamenů a betonů, zasypání děr. Oprava branek, nové sítě, nová zábrana, aby míče nelítaly na cestu, nová lavička.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Je to jedno z mála travnatých hřišť na fotbal pro veřejnost. Na hřišti si často hrají děti - bohužel se tam v zemi nachází vyčnívající velké kameny (betony), které jsou nebezpečné. Kameny a betony by se měly odstranit. Dále se míč může občas dostat až na ulici Šeříkovou, proto je v tomto směru navržena zábrana. Lavička je navržena pro rodiče, kteří chtějí sledovat děti při hře.

Popis projektu

1) Úprava stávající travnaté plochy - odstranění kamenů, zasypání děr, vysázení trávy. 2) Oprava branek - navaření háčků na sítě, natření. 3) Nové sítě - nyní tam žádné nejsou. 4) Nová zábrana - míče lítají na cestu, jednoduchá zábrana ze sloupů a sítě. 5) Nová lavička - osadit nad svah.