Zábřeh

Podporujeme bezpečnost seniorů!!!

Anotace projektu

Série bezplatných přednášek a seminářů, určených pro veřejnost. Informace v oblasti prevence rizikového chování a bezpečnosti ve veřejném i virtuálním prostředí.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost v rámci dané věkové kategorie 50+. Zlepší se informovanost seniorů a tím i jejich obezřetnost a bezpečnost.

Popis projektu

Potřebnost projektu vychází z nedostatečné všeobecné informovanosti seniorů o tématu bezpečnosti. Informovanost osob seniorského věku o hrozbách a nebezpečí, které jim ve veřejném a virtuálním prostoru hrozí, je poměrně nízká a tyto osoby vzhledem k věku a možnostem získávání informací nemají dostatečný přehled o nebezpečných situacích, kterým jsou vystavovány. Senioři jsou z tohoto hlediska ohroženou skupinou obyvatel, jelikož právě oni jsou nejčastějším cílem nekalých praktik podomních prodejců, podvodníků či kapsářů v dopravních prostředcích a na ulicích. Obecně je rostoucí věk, úbytek fyzických či mentálních sil a vysoká důvěřivost v cizí osoby faktorem, kvůli kterému je skupina seniorů ohrožená. Je proto žádoucí přinášet osvětu a aktuální informace např. formou veřejných seminářů. Celý projekt proběhne v průběhu roku 2018 ve spolupráci s bezpečnostní agenturou Czech Sampo security s. r. o., která má s touto činností bohaté zkušenosti. Semináře jsou zdarma, vždy pro skupinu max. 15 seniorů (věkové kategorie 50+). Délka jedné přednášky je 2 x 45 minut s možností individuálního poradenství (za poplatek) každý účastník dostane školicí materiál a reklamní předmět zaměřený na bezpečnost. Uskuteční se malá anketa, aby bylo možné zjistit, co seniory nejvíc trápí v oblasti jejich bezpečnosti.