Zábřeh

Společně venku | Z4

Anotace projektu

Chceme vybudovat novou bezpečnou a moderní herní plochu se sportovištěm, která bude k dispozici rodinám s malými dětmi z přilehlého okolí a dětem z MŠ. Cílem projektu je také oživit společný život na Družstvu a podpořit sousedské vztahy.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Herní plochu se sportovištěm využijí všichni obyvatelé městské části Zábřeh-Družstvo a přilehlého okolí (Hrabůvka), kteří mají děti, vnoučata, pravnoučata a chtějí trávit svůj volný čas v odpoledních hodinách společně, venku na bezpečném, oploceném místě. V dopoledních hodinách bude herní plocha denně využívána dětmi MŠ Mozartova.

Popis projektu

V lokalitě Zábřeh-Družstvo a přilehlém okolí přibývá rodin s malými dětmi, ale nenachází se zde vhodný a bezpečný prostor pro trávení jejich volného času.

Chceme, aby se nová herní plocha se sportovištěm stala moderním, veselým a přitažlivým místem pro sportování a trávení volného času s rodinou, sousedy, kamarády a motivovala děti k pohybovým aktivitám a rodiny ke vzájemnému setkávání venku.