Zábřeh

Lanový hrad „JIŽÁK“ v komunitní zahradě ZŠ Jugoslávská | Z4

Informace o projektu

Anotace projektu

Lanový hrad s tobogánem se skládá ze čtyř věží spojených lanovými cestami, ve kterých jsou umístěny překážky. Hrad je navržen pro děti od 3 do 18 let. Povolen je i vstup rodičům s mladšími dětmi. U hradu se nachází dva okrasné vyvýšené záhonky s květinami a tři lavičky.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště je umístěno v areálu školy ZŠ Jugoslávská 23, kde se již nachází pro veřejnost volně přístupné víceúčelové hřiště.

Popis projektu

Lanový hrad je navržen podobně jako dnes již existující hrad v ZOO Ostrava nebo ZOO Bratislava. Z hradu není možné vypadnout, je zcela uzavřený a bezpečný. Lidé se pohybují ve výšce maximálně 4 metry nad zemí pomocí lanových cest, ve kterých jsou umístěny lanové překážky. Hrad bude sloužit pro všechny občany zcela zdarma v provozních hodinách dnes už existujícího hřiště základní školy Jugoslávská 23, které se nachází na stejném pozemku. Ve dny výuky jej bude využívat i školní družina a mateřská škola Za Školou. Cílem projektu je aktivní trávení volného času dětí prostřednictvím již ověřené zábavy. V jiných blízkých městech Bohumín (Mauglího stezka), Karviná (park B. Němcové) i Havířov (park pod soudem) tento typ volně přístupných hřišť již úspěšně funguje. V Ostravě se podobné hřiště nachází pouze v ZOO Ostrava, do které se však musí platit vstup.