Zábřeh

Revitalizace parku s venkovním tanečním parketem a relax zónou na Nám. Gen. Svobody | Z10

Informace o projektu

Anotace projektu

Současný stav parku je zanedbaný, nebezpečný a neprospěšný. Uvážíme-li, že se park nachází na náměstí, které bylo velkoryse projektováno jako největší náměstí Ostravy, je na čase dát místu důstojnost veřejného prostoru i funkčnost.

Vnímáme velký potenciál, který park má, proto usilujeme o jeho kompletní revitalizaci a doplnění veřejného prostoru o prvky, které umožní sousedská setkání, relaxaci a pořádání akcí. Taneční parket v centrální části parku, je koncipován jako víceúčelový prostor pro pořádání akcí, tančíren, workshopů, venkovních tréninků např. jógy, tance, relaxačních cvičení pro širokou veřejnost a dalších aktivit. Zastřešený taneční parket by byl jediný v celé Ostravě.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Prostor bude využíván celoročně k relaxaci a sousedským setkáním, pořádáme sousedské Vánoce, sousedská setkání a další kulturní akce. V období jaro - léto bude možnost využití tanečního parketu k pořádání workshopů, tréninků jógy, tance, relaxačního cvičení a dalších aktivit.

Počet osob, které pravidelně navštěvují naše sousedské aktivity je cca 600. Komornější akce např. letní promítání, taneční workshopy, vernisáže výstav v opuštěných výlohách v této lokalitě a podobě cca 80 osob.

Kdo využije park po navrhované revitalizaci:

 • místní obyvatelé Družstva a Jubilejní kolonie (relaxace, sousedská setkání),
 • místní školka a škola (venkovní aktivity pro děti, workshopy, tréninky),
 • obyvatelé MOb Jih (pořádání kulturních a společenských akcí lokálního významu, vedené tréninky jógy, tance, relaxační cvičení, venkovní přednášky, letní kino, tančírny, koncerty),
 • obyvatelé SMO (pořádání kulturních a společenských akcí většího rozsahu, vedené tréninky jógy, tance, relaxační cvičení, venkovní přednášky, letní kino, tančírny, koncerty),
 • taneční komunita z celé Ostravy i celého Moravskoslezského kraje - jediný venkovní taneční parket v Ostravě (tréninky, workshopy, tančírny).

Popis projektu

Cílem kompletní revitalizace parku je obnovit funkčnost centrálního veřejného prostoru v této lokalitě a využít jeho potenciál.

Současný stav:

 • Park je prakticky nevyužíván a mnozí místní obyvatelé park obcházejí z bezpečnostních důvodů.
 • Ze starých stromů padají suché větve, keře jsou přerostlé, zasahují do chodníků.
 • Celkový stav parku působí neesteticky.

Návrh v rámci revitalizace:

 1. Úprava zeleně
  Prořezání starých keřů, stromů a doplnění květinových záhonů. Tyto úpravy veřejný prostor prosvětlí, esteticky zatraktivní a park se stane bezpečným místem k relaxaci a setkání místních obyvatel.
 2. Doplnění laviček, lehátek, odpadkových košů
  Vybavení parku moderními odpočinkovými lavičkami, odpadkovými koši a dalším vybavením, např. piknikovými lavičkami a stoly. Cílem je vytvořit relaxační zónu, kterou začnou využívat nejen místní obyvatelé, ale také např. místní škola a školka k venkovním aktivitám.
 3. Zastřešený venkovní taneční parket
  Taneční parket v centrální části parku je koncipován jako víceúčelový prostor pro pořádání akcí, tančíren, workshopů, venkovních tréninků např. jógy, tance, relaxačních cvičení pro širokou veřejnost a dalších aktivit. Zastřešení praktickými plachtami je vkusné, vzdušné a chrání proti slunci i drobným přeháňkám, zároveň bude tvořit velmi hezkou dominantou parku. Zastřešený taneční parket by byl jediný v celé Ostravě a jeho využití oživí společenský a kulturní život v dané lokalitě.
 4. Informační panel
  Informační panel bude umístěn v blízkosti tanečního parketu a jeho obsahem bude stručná historie lokality a připomínka významných osobností, které zde žily.